GazeTalk er et gratis kommunikationsprogram til motorisk handicappede. Det kan betjenes med øjnene på en tablet pc tilkoblet en gaze tracker til 99 $ og monteres i en fleksibel arm. Nu kan øjenstyring blive en mulighed for mange flere uden at der er store udgifter forbundet hermed.

Formål

At give adgang til betjening af computere med øjnene.

Målgruppe

Borgere med motoriske funktionsnedsættelser, fx med hjerneskade, ALS eller cerebral parese.

Betydning for borger

For mennesker, der ikke har kunnet kommunikere eller betjene en computer, kan øjenstyring blive nøglen til en ny verden.

Betydning for medarbejdere 

Brugerne kan selv give udtryk for egne behov og meninger, og kan blive selvhjulpne i anvendelsen af informationsteknologi.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Store besparelsesmuligheder på indkøb og vedligehold i forhold til traditionelle systemer til øjenstyring.

Eventuelle cases
Se en YouTube video med The Eye Tribe Tracker og GazeTalk.