TENA Identifi består af en engangsble, Sensor Wear, med fuldstændig indbyggede sensortråde. Denne bruges helt som en almindelig ble og anvendes i stedet for de normale inkontinensprodukter i de 72 timer vandladningsmønstret registreres.

På forsiden af Sensor Wear sættes en såkaldt Logger, som følger borgeren gennem de 72 timer. Loggeren indsamler, gemmer og sender automatisk information om, hvornår borgeren har vandladning. Det registreres også, hvor stor vandladningen er.

Informationen sendes via en 3G forbindelse, hvilket gør løsningen uafhængig af, om der forefindes trådløst internet på stedet. Efter de 72 timer samles informationen om borgerens vandladninger samt toiletbesøg i en samlet rapport. Rapporten analyseres af plejepersonalet, som derefter kan tilrettelægge den rette hjælp, borgeren har behov for, og de bedste tidspunkter herfor.

Formål

TENA Identifi kan indgå i udredningen af den inkontinente borger som et elektronisk værktøj til kortlægning og analyse af borgerens vandladningsmønster og kontinensplejebehov, såsom toilettider og valg af mindst mulige produkt. Effekten er færre gener, bedre pleje og øget livskvalitet.

Målgruppe

 • Inkontinente med et større vandladningsproblem.
 • Usikkerhed om produktvalg er rigtigt.
 • Borgere med stort forbrug i stykker eller sugeevne.
 • Nye borgere der skal have lavet en udredning m.h.p store bleprodukter.
 • Borgere med lækageproblemer.
 • Borgere med natteskift.

Betydning for borger

 • Bedste individuelle produktvalg og pleje.
 • Hjælp til toiletbesøg ligger på det rigtige tidspunkt.
 • Bedre nattesøvn.

Betydning for medarbejdere 

 • Letter den manuelle udredning.
 • Højere kvalitet i data og dermed et bedre beslutningsgrundlag - mindre gætværk.
 • Konkret viden om borgerens vandladningsmønster og -mængde.
 • Sikre at toiletbesøgende ligger på de rigtige tidspunkter.
 • Sikre at borgerne sover bedre om natten via bedre planlægning.
 • Sikre det rette produktvalg til den enkelt borger.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Resultater af 106 før og efter målinger med TENA Identifi:

 • 23 % Reduktion i sugeevner.
 • 66 % Færre lækager.
 • 3 % Reduktion i bleskift.