Virtuel cykeltur til stimulering af minder og øget dialog.
jDome BikeAround er det perfekte aktiveringsværktøj til ældre og demente (eller andre senhjerneskadede personer) med behov for en effektiv rehabilitering for at forbedre hukommelse og daglige funktioner.
Lader borgeren cykle virtuelt rundt i f.eks. barndomsgaden, eller hvor vedkommende har gode minder fra. Borgeren navigerer og styrer cyklen frem i naturtro omgivelser, der vises på den omsluttende parabolskærm (Google StreetView).

Oplevelsen af at være tilbage på et sted, man har været før, er slående. 
Således aktiveres og trænes både hukommelsen, muskeludholdenheden og -styrken samt koordinationen.

Resultatet er øget blodcirkulation, opmærksomhed og initiativ til kommunikation med personale og pårørende.

Turen kan assisteres af en terapeut, en omsorgsperson eller et familiemedlem. Et resultat er øget dialog med borgeren. Desuden opnås en personlig tilfredshed og en positiv sindsstemning. Kort sagt: En bedre livskvalitet.

Formål

Øge fysisk aktivitet, kondition, dialog og hukommelse.

Målgruppe

Ældre i almindelighed og personer, som er ramt af demens eller senhjerneskade. Desuden kan personer med medfødte psykiske handicaps være relevante brugere, alt efter funktionsniveau.

Betydning for borger

Cykelturen stimulerer og øger borgerens opmærksomhed, hukommelse og koncentrationsevne. Desuden forbedres fysikken, og cykelturen kan medføre en øget dialog. Det kan give borgeren selvværd at være guide for terapeuten/omsorgspersonen på rundturen i fx barndomskvarteret.

Betydning for medarbejdere

Medarbejdere kan lære borgeren og dennes ressourcer bedre at kende. Dette øgede kendskab kan bruges i andre træningsfunktioner og i borgerens daglige virke. Desuden kan jDome BikeAround give øget ro og ændre det almene arbejdsmiljø i positiv retning.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

  • Profilerer institutionen som en fremsynet og omsorgsfuld facilitet.
  • Et effektivt redskab til at styrke hukommelsen og fysisk aktivitet uden større personaleforbrug.
  • Øget ro i afdelingen giver arbejdseffektivitet.
  • Øget funktionsevne for borgere med senhjerneskade eller demens giver mindre behov for hjælp.

Se en svensk YouTube-film om jDomeBikeAround.