Der er store potentialer for at forbedre samarbejdet internt og tværsektorielt. Det virtuelle potentiale kan medvirke til  effektivisering og øget kvalitet. Vi vil udfordre den måde, man samarbejder på i dag. Samtidig vil vi tilføje virtuelt samarbejde i de mest relevante processer.

Vi har ekspertise inden for adfærd, teknologi, kommunikation og forandring. Samtidig har vi erfaring med at identificere virtuelt potentiale og implementere processerne i regioner og kommuner. Udgangspunktet er i de menneskelige og tekniske ressourcer, der er til rådighed. Målet er at udnytte de eksisterende ressourcer optimalt.

Formål

Virtualiseringen af en proces handler om at optimere samarbejdet mellem de medarbejdere, der er parter i processen.

Målgruppe

Ledelsen.

Betydning for borger

Kortere ventetider og øget tilgængelighed til relevante medarbejdere.

Betydning for medarbejdere

Mere effektivt samarbejde gør transporttid til arbejdstid. Samtidig kan medarbejderne udføre arbejde af højere kvalitet, når der er mere faglig sparring.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region 

Store økonomiske besparelser. Forbedret udbyttet af investeringerne i IT.

Eventuelle cases

I foråret 2014 identificerede vi i samarbejde med Region Sjælland de daglige visitationsmøder på regionens sygehuse som en arbejdsproces, hvor nogle medarbejdere brugte unødig tid på at mødes fysisk.

På Medicinsk Afdeling på Køge Sygehus brugte hver mødedeltager 15-20 minutter på at mødes fysisk. Møderne blev gjort virtuelle, og i dag kan de klare mødet på 5 minutter, men stadig bevare kvaliteten. De virtuelle møder har endda øget kvaliteten af medarbejdernes arbejde. Der er nemlig  blevet tid til at indføre et ekstra møde om aftenen. Så kan parterne orientere hinanden og finde ud af, om der er brug for hjælp - på tværs af afdelinger.