Nattero giver en videokamera-baseret overvågningsmulighed. Denne kan med fordel benyttes hos borgere, hvor personalet åbner døren og ”kigger ind” til i løbet af natten.

Med dette system behøver personalet ikke mere gå rundt til de enkelte borgeres boliger, men kan få overblik over borgerens tilstand ved via en smartphone at se et billede fra det videokamera, som er anbragt i boligen.

Personalet fritages fra besværet med at skulle åbne døren til hver enkelt bolig manuelt. Dørene er pga. de elektroniske døråbnere ofte meget tunge at åbne manuelt, hvilket kan give arbejdsskader. Døråbnersystemerne laver desuden en del støj, og kan heller ikke blot åbnes på klem uden en del besvær. Støjen vækker ofte beboerne, når døren åbnes eller lukkes.

Med Nattero forstyrres borgerne ikke unødigt i løbet af natten – de får nattero.

Formål

Gøre det muligt at sikre, at borgere har det godt og ligger som de skal uden at forstyrre deres nattesøvn.

Målgruppe

Ældre og handicappede med behov for at få tjekket, at de ligger godt i løbet af natten.

Betydning for borger

Borger oplever den samme grad af omsorg som før, men uden at blive vækket i løbet af natten.

Betydning for medarbejdere

Specielt medarbejdere på natholdet behøver ikke længere at være inde hos borger rent fysisk, idet et videokamera giver dem adgang til at ”kigge ind” til borgeren uden faktisk at være inde hos borgeren.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region 

Effektivisering af arbejdsgangen; bedre udnyttelse af ressourcer, idet personalet ikke længere behøver at besøge hver enkelt borger med brug for forøget opsyn i løbet af natten.

Læs mere om Aarhus Kommunes projekt med Nattero (nyt vindue).