DoseSystem er en medicinhusker med en medicinopbevaring, der ved hjælp af en app fortæller ældre eller personale, når det er tid til at tage medicinen. Når medicinen er indtaget, skal der kvitteres på en OK-knap på medicinhuskeren. Sker dette ikke inden for et bestemt tidsrum, vil plejepersonale eller pårørende modtage en besked og kan gribe ind.

DoseSystem løser tre opgaver: 

  1. Borgerne bliver mindet om at tage medicin på bestemte tidspunkter.
  2. Personalet får overblik over alle borgerens medicinindtag på én gang. 
  3. Systemet sender alarmer ud ved manglende kvittering for medicin.

Systemet har tre elementer:

  • DoseCan - elektronisk mini-medicinskab til dosispakket medicin eller doseringsæsker.
  • DoseTray - doseringsæske med jalousilåg for mere sikker håndtering.
  • DoseSystem App - overblik, alarmer og let adgang via smartphones og tablets.

Formål

At sikre at borgere får medicin til tiden, ved egen hjælp og/eller ved hjælp af personale.

Målgruppe

Hjemmepleje, plejehjem og bosteder mm.

Betydning for borger

Borgere i eget hjem: Giver tryghed og hjælper med medicin til tiden. Hjælp til selvhjælp og større frihed.

På plejehjem og bosteder: Det sikres, at personalet får hjælp til at huske borgernes medicin.

Betydning for medarbejdere

I hjemmeplejen kan man på afstand holde øje med. om borgere kvitterer og dermed om de indtager deres medicin. Dette kan spare en del udkørsler, og man får dermed tid til andre opgaver.
På plejehjem får man et nyt og bedre overblik over medicineringen i et realtime view. Man kan  i et enkelt skærmbillede holde øje med at alt medicin er givet til tiden.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Flere kommuner har lavet business cases på DoseSystem. Guldborgsund kommune regner med at spare ca. 2 millioner kr. ved indkøb af 100 DoseCans.