I Solbjerg handler det om teknologi til mennesker som Kirsten.

”Selv når livet er hårdt, er man nødt til at holde sig i gang. Op med humøret, på med vanterne og fremad march, siger jeg altid.” Man kan godt træne sig til at kunne mere – også når man er 76.

Kirsten er 76 år gammel, og slid og slæb og en alvorlig rygskade tidligere i livet har sat sit præg på hendes liv.

Men der skal mere til for at tage modet fra hende. I dag betyder en række hjælpemidler, at hun og ægtemanden Egon er i stand til at have en selvstændig tilværelse uden for meget hjælp ude fra.

En rollator, et skylle-tørre toilet og en kørestol er flyttet ind i plejeboligen i Solbjerg. Her bor Egon og Kirsten sammen med hunden Flicka. Kirsten kan ikke længere alt det, hun gerne vil. Hun har fx måttet sige farvel til det elskede håndarbejde. Til trods for det holder to ugentlige træninger hende i gang, og hun oplever, at hun efterhånden kan klare flere ting på egen hånd. Så hvis det overhovedet er muligt, foretrækker hun at bruge rollatoren frem for kørestolen.

Rollatoren kræver nemlig mere af hende.

Udfordringer

Der er risiko for at borgere i plejeboliger på grund af alders- eller sygdomsrelateret nedsat funktionsevne bliver inaktive, mangler livsindhold, begrænses i deres sociale kontakt og kommer til skade, hvis de bevæger sig afsted på egen hånd.

Dette kan medføre yderligere funktionstab og tab af livslyst, og der er her behov for teknologier, der understøtter aktivitet, sociale relationer, tryghed og sikkerhed.

Fælles oplæg

Aldrig for gammel til ny teknologi - Målet er højere livskvalitet, mere tryghed og sikkerhed for den enkelte borger og de pårørende v/Arne Rolighed, fhv. sundhedsminister.

Levealderen stiger og nutidens ældre er i stigende grad ressourcestærke i forhold til økonomi og helbred. De, der er oppe i alderen i dag, har gennem livet oplevet en teknologisk eksplosion, og de har taget varmt imod de teknologier, der har vundet indpas i de danske hjem, landbruget og i industrien: tænk blot på malkemaskinen. Den frigav tid til børn og hjem. Den ældre generation er ikke maskinstormere. De ældre er parate til at anvende velfærdsteknologier med henblik på at opretholde et selvstændigt og aktivt liv – også i plejeboligen.

Teknologien frigør varme hænder og tid til snakken. Ensomhed er, sammen med tobak og fedme, de faktorer som betyder mest for vores helbred og livskvalitet. Teknologien må ikke føre til mere ensomhed, men tværtimod til mere livsbekræftende socialt samvær. Hvorfor sætte hænder til at støvsuge, når en robot kan løse opgaven.

Det helt nye er den stigende anvendelse af telemedicin i ældreplejen. Eksempelvis har borgerne i Plejeboligerne i Solbjerg adgang til en telepresence-robot (et mobilt Skypesystem), hvor borgeren eller personalet kan komme i virtuel kontakt med pårørende, læge, sygehus eller andet. Mange ørkesløse og formålsløse indlæggelser undgås. Borgeren kan blive i sit eget hjem.

Vi må aldrig glemme at teknologien er midlet. Målet er højere livskvalitet, mere tryghed og sikkerhed, både for den enkelte borger og pårørende.