Med fokus på støtte, leg og fællesskab fokuserer smartphone-spillet The Feel Good Game på at opmuntre spillerne til at fastholde gode vaner. Gennem ti niveauer gør spillet det sunde liv legende let.

Spillets niveauer fungerer som baner, der skal gennemføres én efter én, og hele vejen igennem er fokus på at inddrage og fastholde sunde vaner for eksempelvis søvn. I løbet af spillet inddrages andre spillere desuden som både opmuntrere og indpiskere.
 
Dommerteamet har udvalgt The Feel Good Game til Innovationsudstillingen, fordi spillet rummer stort potentiale i tråd med det voksende sundheds- og velfærdsteknologiske fokus på både selvhjulpenhed og forebyggelse. Baseret på en stærk og innovativ gamification-idé har spillet en umiddelbar appel, der kan motivere alle aldersgrupper til at forbedre deres livsvaner.