• Mange informationer går tabt i overgange. Fx mellem dag- og aftenvagt, mellem afdelinger, mellem sektorer.
  • Registrering er ofte tidskrævende, og der foregår ofte dobbeltregistrering.
  • Borger og pårørende ønsker generelt lettere adgang til relevante informationer.

Følgende produkter blev præsenteret