App’ens formål er at motivere og støtte til at øge og vedligeholde fysisk aktivitet hos sindslidende. Er udviklet med en høj grad af brugerinddragelse. Indeholder individuelle dynamiske træningsprogrammer, tilpasset den enkelt brugers behov. Brugeren kan registrere og monitorere sit eget fysiske aktivitetsniveau.

Skaber desuden mulighed for, at fysioterapeuten kan følge brugerens fysiske aktivitetsniveau. Ud fra dette kan brugeren blive påmindet og motiveret. Desuden kan terapeuten kommentere og give faglige råd eller sparring i forhold til den fysiske aktivitet. App'en har individuelle kropslige øvelser, der kan adressere barrierer i forhold til udførslen af fysisk aktivitet. Giver også mulighed for individuelt formulerede mestringsstrategier og mål.

Formål

At støtte og motivere mennesker med sindslidelser til at øge og vedligeholde et fysiske aktivitetsniveau.

Målgruppe

Sindslidende tilknyttet et ambulant forløb på AUH, Risskov.

Betydning for borger

Brug af app’en kan medføre livsstilsændring. Både i forhold til at øge og vedligeholde det fysiske aktivitetsniveau.

Betydning for medarbejdere

Behandlingsredskab til at støtte patienterne til at udføre fysisk aktivitet i hverdagen.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Uvist.

Hvordan kan produktet eventuelt understøtte overgange med henblik på et mere sammenhængende og velkoordineret forløb?

Kan være et redskab, der følger patienten fra primærsektoren til sekundærsektoren. Sikrer kontinuitet i den tværsektorielle forebyggende og sundhedsfremmende indsats. Vil kunne mobilisere patienternes ressourcer og øge deres handlekompetence.