En app der har til formål at få italesat hvordan personer ser ud og agerer når de føler bestemte følelser.

Det er et svært område at tale om og det kan være svært uden eksempler.
Appen er designet til at nedbryde barriererne omkring emnet og gøre det mere uformelt og flydende at tale om.

Man bruger appen sammen 2 og 2 og den benytter sig af det indbyggede kamera så indholdet hele tiden kan fornyes fra gang til gang og tilpasses den enkelte situation med et enkelt klik.

Formål

Til brug i undervisning og italesættelse af følelser og hvordan de udtrykkes.

Målgruppe

Studerende, medarbejdere, og borgere med tilknytning til rehabiliteringsområdet.

Betydning for borger

Kognitiv støtte til borgere der f.eks. efter en hjerneskade har svært ved at tolke ansigtsudtryk.

Betydning for medarbejdere

Studerende og medarbejdere kan via spillet hjælpe hinanden med at bliver bedre til at tolke ansigtsmimik.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

God kommunikation mellem borger og medarbejder medfører øget trivsel hos borgeren, hvilket medfører  kortere indlæggelses og behandlingstid.