DoDoneGone kan hjælpe mennesker med angst i at træne de aktiviteter, de ønsker.

Aktiviteten tilrettelægges sammen med en instruktør, fx en ergoterapeut eller en psykolog. DoDoneGone anvender elementer fra kognitiv adfærdsterapi og ergoterapi, hvor klienten systematisk gennemfører opgaver, der bliver mere og mere krævende. En person, som er bange for at færdes blandt andre mennesker, kan fx. starte med at skulle gå ned til indgangen af et supermarked og slutte sit forløb efter 10 sessioner med at gennemføre et helt indkøb i supermarkedet. Kontrollerede kliniske studier har vist, at gradvis eksponering er effektivt mod angst.

Formål

Formålet er at understøtte behandlingen af angstlidelser med en gratis mobil tjeneste, hvor et individuelt behandlingsforløb kan tilrettelægges af en instruktør på en webtjeneste, og udføres af en klient med mobiltelefonen som støtte.

Målgruppe

Det skønnes, at cirka 200.000 mennesker i Danmark lider af angst. Angsten forhindrer dem i at gøre ting, som de fleste andre mennesker vil have let ved. En tur i biografen eller med bussen kan være en stor udfordring for mennesker med angst.
DoDoneGone er også egnet til mennesker med kognitive vanskeligheder, der behøver enkle instruktioner for at kunne gennemføre aktiviteter alene, og til mennesker med psykiske lidelser, som skal trænes i sociale aktiviteter.

Betydning for borger

DoDoneGone hjælper brugerne til at

  • blive motiveret til at træne aktiviteten
  • strukturere træningen
  • få overblik over, hvad der er trænet, og hvad der skal trænes
  • få støtte under træningen fra sin mobiltelefon, uden at terapeuten er til stede
  • blive mere selvstændig og selvhjulpen
  • holde styr på træningsforløbet
  • få kontrol over akut angst med hjælp fra videoinstruktioner

Betydning for medarbejdere

Det særlige ved DoDoneGone er, at instruktøren sammen med klienten kan tilrettelægge forløbet i ro og mag på webtjenesten. Klienten får så instruktioner om, hvad der skal gøres på sin mobiltelefon, mens han eller hun er ude for at udføre opgaverne. Når klienten skal udføre opgaven, får vedkommende instruktioner og støtte på sin mobiltelefon. Instruktøren kan bagefter se på et kort, at klienten har været på det sted, de har aftalt. Klienten optjener stjerner, når vedkommende har gennemført en aftalt opgave.
Et nyt element ved DoDoneGone er, at man kan vælge at dele et træningsprogram, man har udviklet. Andre instruktører kan kopiere et sæt af opgaver og tilrette dem efter deres klients særlige behov.
Der er mulighed for at inddrage et spørgeskema fx til måling af behandlingseffekten.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Applikationen er gratis at bruge. Forhåbningerne er, at applikationen kan hjælpe til en mere effektiv og struktureret behandling, hvor klienter følges tæt op på de tiltag, instruktøren foreslår.

Hvordan kan produktet eventuelt understøtte overgange med henblik på et mere sammenhængende og velkoordineret forløb?

Det forventes at nogle klienter vil kunne introduceres til et behandlingsforløb, allerede mens de står på venteliste, og at nogle klienter vil kunne instrueres om selvstændige behandlingsaktiviteter som opfølgningen på et gennemført behandlingsforløb.