ICURA er en interaktiv, fjernmonitoreret træningsplatform, der nemt indpasses i dagligdagen.

Består af bevægelsessensorer, som kan registrere og måle kvantitet og kvalitet i træningen og en mobilapplikation, som visualiserer øvelser og vejleder patienten.

På en hjemmeside kan behandleren evaluere
 den udførte træning og desuden ændre træningsprogrammet efter behov. ICURA kan bruges af patient- og diagnosegrupper, hvor fællesnævneren er, at overvåget selvtræning udgør en positiv forskel. Med ICURA kan patienter træne på egen
hånd uafhængigt af tid og sted.

For behandleren er træningens kvantitet og kvalitet visualiseret i en letforståelig brugergrænseflade, hvor behandleren også kan sammensætte træningsprogrammer, ændre sværhedsgrader og udskifte enkelte øvelser. ICURA er CE mærket og registreret som medicinsk udstyr hos Sundhedsstyrelsen.

Formål

At give kommuner mulighed for at gentænke træningsforløb, således at der skabes grobund for at spare på udgifter til befordring samt at allokere ressourcer fra stærke og selvkørende borgere til svage og mere udfordrede brugere.

Målgruppe

Genoptrænings- og rehabiliteringscentre. Hospitaler.

Betydning for borger

At træning gøres letforståelig og motiverende. At der skabes tryghed  ved at træningsresultater valideres og opfølges af en ansvarlig terapeut.

Betydning for medarbejdere

At der skabes overblik over kvantitet og kvalitet i den udførte træning. Dialog med borgere kvalificeres.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Nedbragte udgifter til befordring og i mindre grad holdtræning.