HAPPY REHAB har skabt et nyt paradigme indenfor rehabilitering. Det unikke interaktive dynamiske ståsystem bygger på interaktion imellem brugeren og systemet, baseret på den nyeste forskning indenfor feltet. Systemet kombinerer dynamisk motorisk kontrol og kognitiv træning.

HAPPY REHAB systemet tilbyder:

  • Øget aktiv og passiv ledbevægelighed.
  • Forbedret balance og neuromuskulær kontrol.
  • Motiverende og interaktiv rehabilitering.
  • Feedback igennem øvelsesstatistik.
  • Lavere omkostninger vha. telerehabilitering.

Brugeren træner specifikke muskelgrupper i underekstremiteterne ved hjælp af særligt udviklede computerspil. For at forstærke effekten og holde motivationen, giver systemet biofeedback på de udfordrende øvelser. Systemet tilpasses den enkelte bruger for at opnå de bedste resultater.

HAPPY REHAB systemet kan anvendes i habiliteringen og rehabiliteringen af personer med cerebral parese, apopleksi og andre neurologiske lidelser, samt ved genoptræning efter en operation.

Formål

At tilbyde en attraktiv (genop-) træningsmulighed, hvor motivation, fysisk aktivitet kombineret med kognitive øvelser går op i en højere enhed.

Målgruppe

Anvendes inden for vedligeholdelsestræning og genoptræning, særligt  inden for neurologiske lidelser som fx apopleksi og Cerebral Parese.

Betydning for borger

Borgeren motiveres i højere grad til at gennemføre træningsøvelser, der kræver mange gentagelser. Borgeren kan ved anvendelse af HAPPY REHAB træne intensivt - superviseret eller på egen hånd.

Betydning for medarbejdere

Medarbejderne får med HAPPY REHAB et nyt "værktøj" til at motivere borgerne til at udføre mange gentagelser i øvelserne, samt lette medarbejderens arbejde.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Generel effektivisering af rehabiliteringsindsatsen og mulighed for at gøre borgerne selvtrænende på et træningscenter eller i eget hjem.
Ved hjælp af vores telerehabiliteringsløsning kan borgere (genop-) træne i eget hjem, hvorved der spares ressourcer. Primært i form af transportomkostninger og køretid. Potentialet er stort og afhænger af,  i hvilken grad kommunen/regionen gør brug af muligheden.

Hvordan kan produktet eventuelt understøtte overgange med henblik på et mere sammenhængende og velkoordineret forløb? 

Ved anvendelse af HAPPY REHAB kan overgangen mellem sygehusindlæggelse og genoptræning i eget hjem understøttes. Dette sker ved at borgeren introduceres til genoptræningen med HAPPY REHAB på sygehuset og/eller træningscenteret. Derefter fortsættes træningen i eget hjem.
Det indbyggede statistikmodul og muligheden for telerehabilitering sikrer et velkoordineret forløb med løbende opfølgning - også fra distancen.