VIIP er et projekt tværs af otte organisationer på MarselisborgCentret hvor der afprøves nye velfærdsteknologierne fitLight og Treax pads.

Partnerne på MarselisborgCentret får mulighed for at inddrage velfærdsteknologiske redskaber i rehabiliteringsindsatsen via deltagelse i et vidensskabende netværk, VIIP. Der vil blive etableret et videnskabende netværk omkring brugen af udstyret og deltagelsen, i afprøvningsperioden, hvor der systematisk vil blive indsamlet erfaringer og viden om hvordan træningsredskaberne kan inddrages i rehabilitering. Projektet tidsperspektiv fra maj 2013 til maj 2014.

Formål

Udvikle en implementeringsmodel for velfærdsteknologi på MarselisborgCentret.

Målgruppe

Kognitivt skadede personer, knæ- og hofteopererede, Polio trafik og ulykkesskadede.

Betydning for borger

Ny velfærdsteknologi bliver tilgængelig for flere. Rehabiliteringsindsatsen bliver præget af leg, sjov, motivation og konkurrence.

Betydning for medarbejdere

Nye teknologier bliver tilgængelige fordi flere institutioner går sammen om indkøb og videndeling mht. anvendelsen. Medarbejderne bliver involveret i et videndelingsprojekt og et udviklingsprojekt.
Rehabiliteringsindsatsen får et element at leg og motivation.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Målet er fælles indkøb af teknologierne. Så enten bliver besparelsen 50%, hvis to organisationer foretager fælles indkøb og  66% hvis tre organisationer foretager fælles indkøb. Besparelsen kan evt. anvendes til indkøb af mere udstyr og dermed effektivisere indsatsen.

Hvordan kan produktet eventuelt understøtte overgange med henblik på et mere sammenhængende og velkoordineret forløb?

Da medarbejdere fra flere organisationer deltager i det vidensproducerende arbejde sker der en intern kompetenceudvikling og erfaringsudveksling. Kendskabet til hinandens kompetencer effektiviserer indsatsen.