TEK Robotic Mobilization Device (TEK RMD) er et motoriseret mobilitetshjælpemiddel, der giver brugeren mulighed for at komme op at stå og bevæge sig frit omkring i eksempelvis hjemmet.

TEK RMD er aktuelt verdens mindste motoriserede mobilitetshjælpemiddel. TEK RMD er 39,5 cm x 75 cm og fylder med disse dimensioner kun en tredjedel af en lille kørestol. Den lille størrelse gør det muligt for brugeren at passere steder, som en kørestol på en gennemsnitlig bredde på 60 cm ikke tillader. 
Trods TEK RMD’s smalle dimensioner er den en meget velafbalanceret enhed. TEK RMD er testet systematisk for sikkerhed.

Hjælpemidlet sikrer brugeren optimal stabilitet og balance selv i stående stilling, hvor brugeren er støttet i ryggen, samtidig med at brugerens hænder er fri. Det er meget nemt og hurtigt for brugeren at komme op at stå og ned at sidde med TEK RMD. Hjælpemidlets suspensionssystem afbalancerer vægten af brugeren, således at det blot kræver et let træk at komme op at stå.

Læs mere og se en film om, hvordan TEK RMD virker (nyt vindue)

Formål

TEK RMD er et hjælpemiddel, der skal give brugeren bevægelsesfrihed og uafhængighed i en række daglige aktiviteter.  Samtidig skal TEK RMD på en enkel måde give brugeren mulighed for at komme op at stå med henblik på sundhedsfremme i forhold til kredsløb, muskler og skelet.

Målgruppe

Paraplegikere. Såvel scleroseramte som muskelsvindramte vil også kunne have glæde af TEK RMD.

Betydning for borger:

Brugeren vil opleve større bevægelsesfrihed og uafhængighed. Med TEK RMD bliver det lettere for brugeren at komme ud af sengen og at flytte sig generelt. Den stående position gør det muligt for brugeren at nå overalt med frie hænder og udføre mange daglige aktiviteter som madlavning, opvask med mere. TEK RMD gør det ligeledes muligt for brugeren at komme i øjenhøjde med andre mennesker.
I forhold til ICF har TEK RMD betydning for borgeren på kropsniveau, aktivitets- og deltagelsesniveau og omgivelsesfaktorer.

Betydning for medarbejdere

Da TEK RMD giver brugeren bevægelsesfrihed og uafhængighed i en række daglige aktiviteter, herunder alle former for forflytninger, og har sundhedsfremmende effekter, vil TEK RMD kunne aflaste medarbejdere og opgaveløsningen i sundhedssektoren

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Hvordan kan produktet eventuelt understøtte overgange med henblik på et mere sammenhængende og velkoordineret forløb?

TEK RMD må – på baggrund af hjælpemidlets egenskaber og effekter – forventes at give brugeren en oplevelse af sammenhæng i hverdagen og forbedret livskvalitet. Brugeren vil med TEK RMD hurtigere kunne genoptage sine hverdagsaktiviteter i en sundere krop.