• Indlæggelsestiden bliver kortere.
  • Ventetiden på genoptræning af borgere efter udskrivelse fra hospitalet kan ofte være lang.
  • Mange borgere vil kunne profitere af mere genoptræning, end de bliver visiteret til.
  • Genoptræningen kan med fordel udføres i hjemmet, så transport mv. undgås.
  • Personer med varigt nedsat fysisk funktionsevne har behov for teknologiske hjælpemidler, som muliggør aktivitet og deltagelse.

Følgende produkter blev præsenteret