IntelligentCare er den nyeste generation af TeleCare udstyr, der forbinder flere problemstillinger i én løsning.

Systemet, der opererer i et interaktivt trådløst miljø, ved hjælp af avanceret digital elektronik, er en sikker teknologi der medfører en sikker funktion og eliminering af falske alarmer.

IntelligentCare leveres med behovsspecifikke, brugerdefinerede programmer, som blandt andet omfatter:

 • Køkkenvagt
 • Sengevagt
 • Toiletvagt
 • Dørvagt
 • Tilstedeværelseskontrol
 • Adgangskontrol
 • Brandvarsling/brandvagt
 • Røgdetektering/røgvagt
 • Faldvagt

Anvendt teknologi: Avancerede algoritmer i systemets u-Processor behandler målinger fra infrarøde, højeffektive sensorer, som bliver kommunikeret med ZigBee på Energi- og Health Care protokollen.

ZigBee kendetegn:

 • Global standard
 • Energieffektivt transmissionsmedie
 • Fungerer i miljøer der er belastet af anden kommunikation
 • Sikker kommunikation
 • Udviklet i Open Source
 • Sikkerhedskrypteret

Formål

 • Hjælpen kommer af sig selv
 • IntelligentCare overvåger at en dag går som den skal, og bekræfter det med ”OK” melding. Hvis den ikke kommer skal hjemmet kontaktes
 • Omgående automatisk melding ved uheld eller unormal adfærd
 • IntelligentCare gemmer kun data ifm. uheld eller unormal adfærd
 • Der foregår ingen logning ved normal adfærd

Målgruppe

Ældrepleje / kronikere / demens / handicap.

Betydning for borger

Gør det muligt at bo længe i eget hjem.

Betydning for medarbejdere

IC tilkalder automatisk hjælp og plejepersonale får info om årsagen til kaldet.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Der er flere effekt beregninger til rådighed, bla. fra SDU i forbindelse med Intellicare projektet.