Modulet Telemedicin er et modul tilhørende carePlan platformen. Modulet giver borgeren mulighed for at blive hjemmemonitoreret.

I samarbejde med Qualcomm Life sendes data fra enheder som fx blodtryk, iltmåling, lungekapacitet, vægt, temperatur, blodsukker etc. gennem Qualcomm Lifes 2Net hub direkte - via en selvstændig sikker linie - til carePlan™.

Borgere, pårørende og personale kan give den praktiserende læge adgang til at se dennes målinger og “følge med”. Såfremt der er en måling, der gentagne gange er for lav, adviseres den praktiserende læge med link til målingerne. I målingsoverblikket for hver enhed vises en historik på målinger og på den aktuelle måling. Den praktiserende læge kan initiere et videokald til borgeren, der via carePlan™ modtager opkaldet. Data kan også sendes direkte til lægens foretrukne system, såfremt dette ønskes.

Formål

At borgeren kan blive bedre til at håndtere sin egen sygdom og symptomer. Borgeren kan blive i trygge rammer, samtidig med at der opretholdes kontakt med sundhedsfagligt personale. Samtidig opstår der færre akutte tilfælde, hvor unødvendige indlæggelser kan være resultatet.

Målgruppe

Hjemmeplejen, plejecentre, institutioner, praktiserende læger og
hospitaler.

Betydning for borger

  • Øger livskvaliteten.
  • Øger egenomsorg ved mulighed for øget indsigt i sygdom og forløb.
  • Reducerer genindlæggelser.

Betydning for medarbejdere

  • Effektiviserer behandlingsforløb.
  • Forbedrer behandlingskvaliteten.
  • Reducerer genindlæggelser.
  • Reducerer akutte opkald.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

 
Hvordan kan produktet eventuelt understøtte overgange med henblik på et mere sammenhængende og velkoordineret forløb?

Kan fx understøtte overgangen mellem borgerens udskrivelse fra hospitalet til eget hjem, hvor der stadig er kontakt med sundhedsfagligt personale. Det betyder fx at forværringer kan tages i opløbet.