Bodydryeren er en varmluftblæsemaskine, der hænges på væggen i bruserummet. Øverst sidder blæsemotoren/varmelegemet, og herfra går der et patenteret luftrør ned til gulvet. I luftrøret er der luftdyser, hvor den varme, tørrende luft blæses ud med en ”vortex” effekt, som tørrer kroppen lige som et varmt blødt badehåndklæde.

Bodydryeren tændes og slukkes med en handicapvenlig luftkontakt, som kan lægges på gulvet eller monteres, hvor den nemmest kan betjenes af den badende. Tænd/sluk kontakten aktiveres med 1 x tryk = svag blæse effekt, 2 x tryk kraftig blæse effekt (begge med varm luft), efter tørring trykkes 1 x og maskinen slukker, ganske simpelt.

Formål

Erstatning for håndklæder efter bad.

Målgruppe

Alle, der tager bad.

Betydning for borger

Tørre kroppen uden brug af personlig hjælper. Mere selvhjulpen. Øget privatliv.

Betydning for medarbejdere

Besparelse af personlig hjælper til badefunktion. Mindre forbrug af badehåndklæder. Mindre logistik vedr. badehåndklæder, så som indsamling/transport, vask, sammenlægning. Ingen ”sure” håndklæder osv.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Besparelse af tid ved personlig badehjælp, vask af håndklæder, bedre hygiejne.

Hvordan kan produktet eventuelt understøtte overgange med henblik på et mere sammenhængende og velkoordineret forløb?

Plejepersonale kan i ”tørretiden” anvende tiden til andre gøremål.