Ældre kvinde laver hjemmetræning med app på mobil

Formål

Formålet med Aidcube Rehab er at optimere kommunens brug af ressourcer på kronikerområdet, ved løbende at justere støtteindsatsen for den enkelte borger på en intelligent måde. Det gøres gennem vores tablet/smartphone-baserede støtteværktøj, som hjælper borgerne med at træne, motivere og monitorere sig selv i eget hjem. Derudover har vi indbygget en række mekanismer der gør at støtteindsatsen løbende tilpasses ud fra borgerens evne til egenmestring.
Personalet kan kommunikere med og støtte borgeren og har via en webportal adgang til rapporter og integration med kommunens andre systemer.

Målgruppe

Borgere med kroniske sygdomme

Betydning for borger

Gør borgerne mere selvhjulpne ved at støtte dem rettidigt.

Betydning for medarbejdere

Giver personalet bedre mulighed for individuelt at støtte borgerne.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Den økonomiske effekt for kommunen og regionen vil primært bestå af følgende:
Optimalt forbrug af ressourcer på kronikerområdet. På sigt en mulig besparelse i forhold til kommunale og regionale ydelser.

Hvordan kan produktet eventuelt understøtte overgange med henblik på et mere sammenhængende og velkoordineret forløb?

Følgende eksempel illustrerer et sammenhængende forløb:
Borgeren bliver tilknyttet et rehabiliteringsforløb i kommunen og får adgang til Aidcube Rehab støtteværktøjet. Støtteværktøjet hjælper løbende borgeren med at holde motivationen til at træne og giver feedback på borgerens fremskridt.

Efter 2 måneder får en af kommunens fysioterapeuter en besked om at borgeren ikke har været aktiv i nogle dage.

Alle data er sendt til kommunens system, hvor det fremgår at borgeren har angivet øget hoste og åndenød gennem sin tablet-computer. Han får derfor en sygeplejerske til at ringe borgeren op.

Borgeren rådes til at besøge egen læge, som også har adgang til borgerens informationer. Lægen ordinerer medicin til borgeren. Støtteværktøjet gør det nu muligt for borgeren at huske medicinen samt at registrere hvornår medicinen er taget.