• Et stigende antal borgere med kroniske sygdomme, eksempelvis KOL, diabetes og hjerte-karsygdomme.
  • Kortere indlæggelsestider på sygehusene.
  • Flere ældre og borgere med kroniske sygdomme bliver boende og behandles i eget hjem.
  • Større krav til samarbejde og koordination mellem praktiserende læge, sygehus og det kommunale tilbud.
  • Stigende fokus på genoptræning og rehabilitering snarere end kompenserende støtte.

Følgende produkter blev præsenteret