Wellness Nordic Gyngestolen er en moderne gyngestol. Gyngestolen har vist markante resultater med at skabe ro til borgere med uro, angst, råbende- og voldsom adfærd som fx ved demens, autisme, ADHD og hjerneskade. Stolen har tre gyngeprogrammer med moderate bevægelser, og har indlagt afslapningsmusik fra MusiCure komponeret af Niels Eje.
Forskning med gyngestolsterapi viser øget trivsel og velbefindende hos personer som rammes af demens. Undersøgelsen viser, at den enkelte efter gyngning oplevede at være mindre bange og mindre deprimeret.

”En af vores daggæster, en ældre dame, meget hårdt ramt af Parkinson og Alzheimer demens. Hun er meget urolig og har det bedst, når hun er i hænder hele tiden. Hun vækker de andre daggæster, når de falder til ro over middag. Efter en times tid i Wellness Nordic stolen, er der faldet så meget ro over hende, at hun uden problemer kan deltage i aktiviteter og mindre gøremål.” Bodil Sørensen, Demenskoordinator Plejecentret Sjælsø, Birkerød.

Formål

Skabe ro til borgere med indre uro og udadreagerende adfærd, fx vandren, råbende og voldsom adfærd.

Målgruppe

Personer med demens, autisme, hjerneskade, ADHD, psykisk udviklingshæmmede.

Betydning for borger

Bringer ro og livskvalitet til urolige sind. Skaber ændring så fx udadreagerende borgere får reduceret/fjernet den uhensigtsmæssige adfærd.

Betydning for medarbejdere

Forbedret arbejdsmiljø i form af:

  • reduktion af støjgener fra borgere med råbende adfærd
  • reduceret risiko for uforudsigelig fysisk overlast fra voldsomme borgere
  • frigør ressourcer ift. tidskrævende urolige borgere

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Reduceret tidsforbrug/omkostninger ifm pleje af urolige borgere.