Touch and Play er fysisk og mental træning og stimulering af borgere via en stor interaktiv berøringsflade (110”). Borgeren trænes og stimuleres gennem spil, video, billeder og lyd samt andre funktioner som eksempelvis Skype.

Størrelsen på den interaktive berøringsflade gør interaktionen brugervenlig og intuitiv. Brugerfladen består af store brugervenlige menuer med stor tekst, store tal, tydelige farver og store ikoner.

Størrelsen på berøringsfladen gør det ligeledes muligt for flere personer at interagere med den på samme tid. Dette skaber grundlaget socialt samvær mellem borgeren, medarbejderne og de pårørende til borgerne.

Teknologien bag Touch & Play gør, at den interaktive berøringsflade ikke er den skærm, der kan gå i stykker.

Formål

Løfte ældre borgeres tilværelse gennem kognitiv og motorisk træning og stimulering.

Målgruppe

Borgere på plejecentre (medarbejderne, de pårørende)

Betydning for borger

Touch and Play har en positiv effekt på udvikling af borgernes kognitive og motoriske egenskaber. Den skærper ligeledes borgernes sanser og aktiverer dem, samtidig med at den lader borgerne aktivere sig selv. Touch & Play skaber grundlaget for socialt samvær iblandt borgene, personalet og de pårørende, da flere kan interagere med den store berøringsflade på samme tid.

Betydning for medarbejdere

Touch and Play bruges som redskab af medarbejderne til at aktivere borgerne. Den letter arbejdsgangen med borgerne. Touch & Play kan blandt andet bruges til at berolige borgerne og samle borgerne.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Frigive arbejdstid og ressourcer for medarbejderne på plejecentrene.