PARO er en højteknologisk robot, der kan bruges som en aktivitet, til underholdning og som et socialpædagogisk redskab. Den er udformet som en babysæl og bruges særligt til at højne livskvaliteten for mennesker med forskellige former for hjerneskade, herunder demens.

Fakta:

  • Vægt: 2,7 kg
  • Mål: 29 x 55 x 18 cm
  • 3 mikrofoner
  • 2 lyssensorer
  • 12 sensorer, der opfatter tryk, kærtegn m.v.
  • 7 bevægelsesmotorer (i nakke, øjenlåg, for- og bagluffer)
  • Varmesensorer, der forhindrer overophedning
  • Genopladelige nikkelbatterier med oplader.

Formål

Den bløde sæl har vist sig god til at stimulere til kontakt og kommunikation og til at ´kalde på´ holdninger, følelser, hukommelse fra et levet liv, sprog og omsorg. Den er med til at reducere angst og understøtte i angstprovokerende omsorgssituationer, som at komme ud af sengen om morgenen, tøjskifte m.v. PARO giver også positiv effekt i og med, at brugerne får et ansvar og et objekt, de kan holde af.

Målgruppe

PARO bruges som socialpædagogisk redskab (AAA- og AAT-metoderne) og kan med sin nonverbale kommunikation nå ind til mange typer brugere: 

Yngre/ældre personer med autisme (lavt funktionsniveau), fremskreden demens eller lign.

Personer med medfødte eller erhvervede hjerneskader eller neurologiske sygdomme

Institutionaliserede personer med og uden demens, som mangler en aktivitet eller noget at give og få omsorg fra (PARO bruges som social hjælper)

Andre persongrupper, f.eks. personer med Downs Syndrom o.l., ligesom hospitalsindlagte børn kan have glæde af PARO.

Betydning for borger

PARO kan give glæde og ekstra livskvalitet for borgere, som pga. f.eks. hjerneskade eller andet har behov for en aktivitet, underholdning eller et objekt at tage sig af og kommunikere med. PARO kan give borgeren ro og en følelse af tryghed, så en usikkerhed eller udadreagerende adfærd begrænses. PARO kan stimulere ellers glemt sprog og virke som et fælles tredje i forhold til omgivelserne.

Betydning for medarbejdere

Forbedret arbejdsmiljø i form af mindskelse af støj fra urolige, måske endda udadreagerende beboere, mulighed for at kommunikere med borgere, som ellers har svært ved at udtrykke sig sprogligt og kropsligt, frigørelse af ressourcer til andre formål end f.eks. tidskrævende, omvandrende beboere. PARO bruges typisk som et supplement i forhold til andre socialpædagogiske indsatser.
Medarbejderudtalelse: "Jeg har kun gode erfaringer med PARO. Første gang, jeg prøvede at arbejde med den, var, da jeg arbejdede i Rudersdal Kommune (Dagtilbuddene Rudersdal). Der arbejdede jeg med fysisk og psykisk udviklingshæmmede og havde særdeles gode oplevelser med Sælma, som vi kaldte vores PARO-sæl. En rigtig stor procentdel af de brugere, vi havde, viste stor interesse for Sælma. Nogle gange lagde vi Sælma i sofaen, så kunne brugerne selv opsøge den. Nu er jeg flyttet til Jylland og arbejder på Rosenholm, et døgn- og dagtilbud i Herning Kommune, her har vi også købt en PARO-sæl som særligt en af vores beboere har utrolig megen gavn af. Det er en ældre udviklingshæmmet dement, som finder ro og tryghed ved at sidde med PARO. Jeg kan varmt anbefale en PARO-sæl til fysisk og psykisk udviklingshæmmede, jeg har rigtig mange gode erfaringer." Nicolai Olsen, Rosenholm, Herning, tidligere Dagtilbuddene Rudersdal

Forventet økonomisk effekt for kommune/region: Hvordan kan produktet eventuelt understøtte overgange med henblik på et mere sammenhængende og velkoordineret forløb?

PARO må – på baggrund af hjælpemidlets egenskaber og effekter – forventes at give borgeren en oplevelse af forhøjet livskvalitet, tryghed og ro.