Løsningen er nyskabende idet dørtelefonen via opkobling til en smartphone (iPhone/Android mobiltelefon) giver mulighed for at kommunikerer med besøgende. Det indbyggede kamera/mikrofon betyder at man SE hvem der har ringet på – og når man har talt med personen kan give adgang til bygningen.
 
Der bliver taget et billede af den besøgende – og de seneste 20 bliver gemt – således man kan gennemgå billederne af disse, såfremt der måtte opstå behov for dette.
 
Løsningen giver personalet mulighed for at blive ved borgeren/beboeren – og dermed undgå forvirring. Dette samt det tidsmæssige perspektiv gør at løsningen er attraktiv – både for den besøgende/borgeren samt personalet.

Formål

Lette arbejdsgange ved besøgende udenfor ”normal” åbningstid. Bedre service for besøgende – samt tidsbesparende

Målgruppe

Plejecentre.

Betydning for borger

Kortere ventetid – bedre service. Personale skal ikke midlertidigt forlade borgeren for visuelt at have kontakt med besøgende.

Betydning for medarbejdere

Tidsbesparende. Kan koncentrerer sig om beboeren.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Bedre udnyttelse af plejepersonalets ressourcer. Mere tid til pleje/omsorg.