IDIFY OFFENTLIGGØRES OFFICIELT PÅ CareWare 2014.

Formål

Idify er et digitalt system på tablet, Internet og smartphone, som giver mulighed for at oprette individuel livshistorie for og om det enkelte menneske med demens. Formålet er at give personen med demens, pårørende, venner og plejepersonale langt bedre mulighed for at fortælle og forstå den demensramtes livshistorie, interesser, vaner og præferencer.

Forståelse for og viden om den enkelte, giver optimale muligheder for at bevare livskvalitet i en tilværelse med demens længst muligt.

At livshistorien er tilgængelig digitalt, styrker i meget væsentlig grad plejepersonalets muligheder for yde kvalificeret, individuel pleje såvel i hjemmet som på lokalcentre, klinikker og sygehuse.

Målgruppe

Mennesker med demens, pårørende, plejepersoner.

Betydning for borger

Styrket livskvalitet, mulighed for at forblive længere i eget hjem.

Betydning for medarbejdere

Et fleksibelt og foranderligt værktøj, som kan give medarbejdere mulighed for bedre at udfolde deres faglighed i pleje af personer med demens.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Da Idify er nyt på det globale marked, er det endnu ikke muligt at beløbsfastsætte den faktiske effekt, som skal udregnes i:

  • Bedre tidsudnyttelse i plejesituationer
  • Bedre arbejdsmiljø
  • Færre visitationer til plejeboliger
  • Færre afledte negative effekter for pårørende

Hvordan kan produktet eventuelt understøtte overgange med henblik på et mere sammenhængende og velkoordineret forløb

Den viden, der ligger om den enkelte med demens, kan ikke indsamles effektivt i journalsystemer.

Ved at orientere sig i en borgers Idify, kan personale på klinikker og sygehuse, som ikke ellers har kendskab til personen, orientere sig på en systematisk måde om borgerens vaner og præferencer.