• Generelt ønske om, at demente borgere kan blive boende længst muligt i eget hjem
  • Behov for at skabe sikkerhed og tryghed for borgere og pårørende
  • Demente borgere i plejeboliger kan være urolige, rastløse, udadreagerende, og har brug for ro, forudsigelighed, struktur, kognitiv støtte, wellness m.m.

Følgende produkter blev præsenteret