Den enkelte workshop var bemandet med leverandører af de forskellige, udstillede produkter samt i flere tilfælde en fagperson, der arbejdede inden for det pågældende område.

Leverandøren gav en kort præsentation af sit produkt med angivelse af fx formål, funktion, målgruppe, betydning for borger og medarbejder/pårørende/hjælper, økonomisk potentiale for kommune/region, samt hvordan produktet eventuelt kan understøtte en sammenhængende og velkoordineret indsats og forløb.

Når alle produkter i workshoppen var præsenteret, havde deltagerne mulighed for at stille spørgsmål og høre mere om de produkter, de havde størst interesse for.