Silbot-3 er videreudvikling af den koreanske robot Silbot-2 til hjernetræning.

Silbot-3 er udviklet på baggrund af erfaringer skabt under afprøvninger af systemet i Aarhus Kommune. De nye funktioner i Silbot-3 er bl.a. langt lavere støjniveau, stringent dataopsamling, ansigts- og humørgenkendelse, stemmegenkendelse og intelligent navigation således den ikke støder ind i genstande el. mennesker. Udseendet af robotten er forandret og er nu mere fuldendt. Vægten er kraftigt reduceret samt mobiliteten forbedret.

Robotten instruerer og motiverer deltagerne, imens de udfordrer deres hjerne gennem 16 forskellige spil. Silbot-3 bygger på samme setup som Silbot-2, som er bestående af en computer og 8 tablets. Med opgraderingen har Silbot-3 flere anvendelsesmuligheder, og dens navigation er ikke længere er bundet til tern på gulvet.

Formål

  • At forebygge hukommelsesproblemer.
  • At øge ældres selvhjulpenhed og evne til mestring af eget liv.
  • At forebygge demens og/eller udskyde demens udviklingen ved hukommelsesproblemer.
  • At skabe større sammenhæng og/eller effekt i rehabiliteringsforløb ved styrke både kognitive og fysiske færdigheder.

Målgruppe

Borgere med hukommelsesproblemer, borgere med demens, raske pensionister i alle samt borgere i rehabiliteringsforløb.

Betydning for borger

Øget selvhjulpenhed og evne til mestring af eget liv. Større følelse af selvstændighed grundet bedre bevarede kognitive funktioner og bedre og mere effektive rehabiliteringsforløb.

Betydning for medarbejdere

Nye og anderledes metoder til forebyggelse og rehabilitering af ændret kognitiv funktion.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Udskydelse af ældres behov for pleje grundet hukommelsesproblemer eller demens, samt besparelser på rehabiliteringsområdet da effekten af rehabiliteringen forsøges forbedret.