Human Technologies ApS bygger nye eller omdanner eksisterende boliger til ”Ultra-Assisterende Boliger”. Sådanne boliger bidrager til at lette livet for vore ældre og fysisk handicappede borgere, og andre som har besvær med at bevæge sig som behøver hjælp, når de små dagligdags aktiviteter skal udføres. Nu siger borgeren simpelthen til boligen, hvad det er der skal ske, og så gør boligen det: Åbner/lukker døre, vinduer, gardiner, skabe, skuffer m.m. eller tænder/slukker lys, TV, radio, etc.

Nu er det borgeren selv, som bestemmer hvornår noget skal ske, og borgeren medvirker nu mere aktivt i sin egen dagligdag, og bliver herved mere selvhjulpen, får større frihed og mere medindflydelse på eget liv – alt noget som øger livskvaliteten og hjælper med til, at man bliver længere i eget hjem. Tillige reduceres nødvendigheden for, at der altid skal være andre mennesker til stede, når mange af dagens små aktiviteter skal udføres, hvilket reducerer eller helt eliminerer ventetider for borgeren, som nu selv kan få tingene til at ske.

Formål

At gøre borgerne mere selvhjulpne og gengive dem et så normal liv og så stor frihed som muligt ved at tillade dem at styre visse funktioner i hjemmet via tale/stemmen.

Målgruppe

Fysisk handicappede og ældre borgere.

Betydning for borger

 • Højere grad af selvhjulpenhed
 • Mindre afhængighed af andres tilstedeværelse
 • Øget medbestemmelse
 • Formindsket ventetid
 • Forøget omsorg
 • Større livskvalitet

Betydning for medarbejdere

 • Færre kald pga. hjælp til ”småting”
 • Mere relevant arbejde
 • Gladere og mere tilfredse borgere
 • Mindre spildtid
 • Forbedret arbejdsmiljø
 • Mere tilfredsstillende arbejde

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

 • Forøget effektivitet
 • Formindsket mandetidsforbrug
 • Formindsket ressourceforbrug
 • Generelle besparelser
 • Færre fald og andre ulykker
 • Formindsket sygdom
 • Færre genindlæggelser
 • Øget tilfredshed hos borgere og personale

Hvordan kan produktet eventuelt understøtte overgange med henblik på et mere sammenhængende og velkoordineret forløb?

Ved at give brugerne mulighed for styring via stemmen opnås det at de, selvom de eventuelt er svækkede eller under rehabilitering stadigvæk kan udføre flere funktioner selv.