FitLight Trainer er en audiovisuel træningsenhed, der er designet til at imødekomme en bred vifte af brugssituationer. Derfor er systemet yderst anvendelig både til genoptræning og vedligeholdelsestræning.

Med FitLight kan der laves træningsprogrammer, der blandt andet træner borgerens styrke, motorik, koordinering, reaktion, og systemet er også kognitivt stimulerende. Programindstillingerne gør det muligt at tilpasse øvelserne til den enkelte borgers niveau og forøge sværhedsgraden i takt med, at borgeren opnår de ønskede resultater.

Fitlight består af otte ekstremt robuste, trådløse lamper og en controller, hvor de ønskede indstillinger indtastes. Helt grundlæggende bringes lamperne til at lyse enten i en tilfældig eller forudbestemt rækkefølge. Herefter aktiverer eller deaktiverer borgeren lamperne ved berøringen eller nærhed ,afhængig af træningens formål.

Systemet er trådløst og kan derfor placeres overalt. Fleksibiliteten gør det muligt for borgerne at integrere systemet i deres omgivelser, så de opnår frihed og effektivitet i brugen. Dermed er den enkelte borgers specifikke behov altid i centrum for træningen med FitLight Trainer.

Formål

At motivere borgere gennem audiovisuel stimulation til at udføre nye og kendte vedligeholdelses- og genoptræningsøvelser korrekt og effektiv.

Målgruppe

Terapeuter der arbejder med vedligeholdelses- og genoptræning i alle aldersgrupper.

Betydning for borger

FitLight Trainer er audiovisuel stimulerende og er derfor yderst motiverende, når borgeren både skal udføre nye og kendte øvelser. Lampernes fleksibilitet medvirker endvidere til at borgeren udfører øvelserne korrekt. Borgerne opnår dermed høj kvalitet i deres træning.  

Betydning for medarbejdere

FitLight Trainer hjælper borgerne med at udføre øvelserne korrekt. Derfor kan øvelser, der før krævede terapeutens fulde opmærksomhed nu udføres delvis på egen hånd af borgerne. Terapeuten kan således være mere effektiv i sit arbejde. Derudover sikre fitLights motiverende effekt, at borgerne får mest muligt ud af deres træning. Dermed er fitLight Trainer med til at kvalitetssikre terapeutens arbejde.