Formål

At gøre borgeren mere selvhjulpen, samt at øge fleksibiliteten og hygiejnen i baderummet. Bedre økonomi – spare m2.

Målgruppe

Mennesker med nedsat funktionsevne

Betydning for borger

Borgeren bliver mere selvhjulpen (bedre livskvalitet) og hygiejnen bliver forbedret.

Betydning for medarbejdere

Bedre arbejdsmiljø, da medarbejderen får langt bedre tilgængelighed til borgeren.
Medarbejderen frigives til andre gøremål, da borgeren bliver mere selvhjulpen.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

  • Kvadratmeter besparelse giver en konkret besparelse på byggeomkostninger.
  • Vaskens fleksibilitet giver øget selvhjulpenhed og dermed færre ”plejetimer”.
  • Forbedret hygiejne giver færre sygedage for både beboer og plejepersonel.
  • Forbedret arbejdsmiljø betyder færre sygedage.

Hvordan kan produktet eventuelt understøtte overgange med henblik på et mere sammenhængende og velkoordineret forløb?

Produktet understøtter overgangen fra toilet til vask.
Borger kan forblive på toilet (bade-bækkenstol over toilet) og få trukket vasken hen til sig og fra denne placering klare håndvask etc. og efterfølgende være klar til forflytning ud af baderum.
Eller borger kan forblive på brusesæde/badetaburet i badet og få vask trukket over for tandbørstning etc., og derfra være klar til forflytning ud af baderum.