Stefanshjemmet består af 44 moderne 2-værelses lejligheder, og der er stigende fokus på at inddrage velfærdsteknologi som middel til at skabe øget selvhjulpenhed og livskvalitet for beboerne.


Program for Studiebesøg på Stefanshjemmet

 • Oplæg om Stefanshjemmet og deres erfaringer med brug af forskellige velfærdsteknologiske løsninger v/ faglig medarbejder, Stefanshjemmet, herunder
  • Alternative kommunikationsløsninger
  • Virtuelt natsystem
  • Hygiejnestole
  • Elektrisk vendelagen
  • Spiserobot
  • Paro
 • Præsentation af relevante produkter.

Produkter