VENDLET V5 er et elektromekanisk patientvendesystem som giver øget komfort for den sengeliggende borger, forbedret arbejdsmiljø og forenklede processer for personalet. VENDLET V5 er derved samlet set en økonomisk bæredygtig løsning. VENDLET V5 monteres på eksisterende plejesenge.

LEJRELET er en serie af trykaflastende lejringspuder. LEJRELET puderne er kendetegnede ved at være enkle og fleksible.

DORMILET Dyna-Form Mercury Advance er en hybridmadras. Det vil sige en madras, der er en kombination af luft- og skummadras. DORMILET Dyna-Form Mercury Advance virker som en almindelig trykaflastende skummadras op til tryksår kategori 2. Ved tryksår kategori 3 og 4 monteres en pumpe, hvorved madrassen virker som en vekseltrykmadras.

Formål

At forbedre forflytningsprocesserne omkring den ressourcesvage sengeliggende borger.
LEJRELET: At sikre en enkel og effektiv lejring.
DORMILET Dyna-Form Mercury Advance: At sikre hurtig og effektiv indsats imod tryksår og derved forebygge tryksår samt at sikre hurtigere indsats i behandlingen ved tryksår.

Målgruppe

Ressourcesvage sengeliggende borgere som modtager en stor del af plejen i sengen.
LEJRELET: Permanente eller længere tids sengeliggende.
DORMILET Dyna-Form Mercury Advance: Borgere med tryksår, eller med risiko for udvikling af tryksår.

Betydning for borger

Øget komfort og værdighed.
LEJRELET: Stabilitet, tryghed og  afslapning.
DORMILET Dyna-Form Mercury Advance: Komfort og forebyggelse / behandling af tryksår.

Betydning for medarbejdere

Tunge løft, træk og skub elimineres og arbejdsmiljøet lettes betydeligt. Samtidig forenkles processerne omkring forflytningerne af den sengeliggende.

LEJRELET: Stabil lejring af den sengeliggende medfører mere sikre og hensigtsmæssige arbejdssituationer for plejepersonalet.

DORMELET Dyna-Form Mercury Advance: Løbende ombytning af madrasser undgås, når der sker ændringer i borgerens risiko- eller sårudvikling.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Et studie fra Suffolk County i UK viser en gns. tilbagebetalingstid på 42 uger. I Danmark kører der projekter i dels Aabenraa Kommune og i Faaborg Midtfyn Kommune, hvor effekten af implementering af VENDLET V5 yderligere klarlægges.

LEJRELET: Der foreligger pt. ingen effektmålinger af LEJRELET, men projektet i Faaborg-Midtfyn Kommune omfatter også LEJRELET.

DORMILET Dyna-Form Mercury Advance: I England er erfaringen, at der hentes store økonomiske gevinster ved implementeringen af madrassen. Dette skyldes dels en betydeligt forenklet logistik omkring madrasser og dels prisen for produktet målt i forhold til effekten.

Hvordan kan produktet eventuelt understøtte overgange med henblik på et mere sammenhængende og velkoordineret forløb?

Med DORMILET Dyna-Form Mercury Advance gøres det enkelt og hurtigt at gradere op og ned ved den trykaflastende madras. Borgere som fra start er scoret til at være i risiko for tryksår placeres på madrassen og det er derefter enkelt at øge trykaflastningen ved at påsætte pumpe og tilsvarende mindske effekten ved at fjerne pumpen. Dette sikrer rettidig indsats uden at borgeren oplever problemer med at blive forflyttet ind og ud af sengen i forbindelse med madrasskiftet.