Cetrea  leverer  IT-baseret  klinisk  logistik,  der  understøtter  sammenhængende  og  effektive  borger-  og  patientforløb  i  og  imellem  sektorer. 

Cetreas  system  giver  medarbejderne  nemt  og  hurtigt  overblik  over  de  aktuelle  ressourcer,  forløb  og  arbejdsopgaver  i  egen  organisation.  Derudover  gør  systemet  det  nemt  og  hurtigt  at  dele  information  og  koordinere  forløb  med  andre  aktører. 

Optimering  af  forløb,  der  involverer  medarbejdere  fra  flere  organisationer/afdelinger/sektorer. 

Sikker  koordination  og  overlevering  uden  tab  af  information  indenfor  og  imellem  sektorer. 

Direkte  (SMS-) besked  om  relevante  hændelser,  fx  ny triagescore.

Overblik  over  ledige  ressourcer. 

Cetreas  teknologi  er  udviklet  i  tæt  samarbejde  med  brugere,  klinikere,  og  universitetsforskningen  i  Danmark.  Teknologien  er  udviklet  over  de  sidste  10  år  og  har  vundet  flere  priser.  I  dag  er  Cetrea  førende  leverandør  af  klinisk  logistik,  og  systemerne  anvendes  bredt  danske  hospitaler,  samt  i  Sverige  og  Finland. 

Formål

At  sikre  effektive  og  sammenhængende  borger-  og  patientforløb. 

Målgruppe

Regioner (Hospitaler  ‐ Psykiatri  ‐ Overgange) og Kommuner (Rehabiliteringscentre ‐ Plejecentre ‐ Hjemmepleje ‐ Overgange)

Betydning  for  borger

Værdi  i  hver  kontakt  ‐ Medarbejdernes  overblik  og  enkle  koordination  betyder,  at  aktiviteter  ikke  glemmes  eller  dobbeltudføres.  Det  er  med  til  at  sikre,  at  borgeren  eller  patienten  får  værdi  ud  af  hver  enkelt  kontakt  til  de  sundhedsprofessionelle. 

Patientsikkerhed  ‐ Manglende  kommunikation  og  forstyrrelser  er  to  af  hovedårsagerne  til  fejl,  der  kan  være  til  skade  for  patienterne. 

Betydning  for  medarbejdere

Bedre  arbejdsmiljø ‐ Overblik  giver  større  forudsigelighed  i  hverdagen.  Nem,  målrettet  og  lydløs  kommunikation  mindsker  antal  af  generende  afbrydelser. 

Større  effektivitet ‐ Overblik  over  aktiviteter  medfører  færre  dobbeltudførte  aktiviteter,  hvilket  frigør  kapacitet.  ‐ Enkel  koordination  med  rette  vedkommende,  på  rette  sted  og  til  rette  tid  medfører  gnidningsfrit  og  effektivt  samarbejde  om  borgeren  eller  patienten  –  også  mellem  hospital  og  kommune. 

Forventet  økonomisk  effekt  for  kommune/region

Der  er  foretaget  uvildige  undersøgelser  af  Cetreas  systemer,  der  viser  både  større  produktivitet,  bedre  ressourceudnyttelse  samt  bedre  kvalitet  og  arbejdsmiljø.   

Erfaringer  fra  Psykiatrien  i  Region  Syddanmark:  http://www.psykiatrienisyddanmark.dk/wm440907 

Esbjerg bruger som den første psykiatriske afdeling i Danmark  et klinisk logistiksystem på storskærm i akutmodtagelsen. Det  giver overblik over patientflow og sikrer mere effektiv  koordinering mellem afsnit.  "Det tog ikke lang tid at lære systemet, og nu kan vi nemmere få  overblik over indlagte patienter og patienter der er på vej. Og så sikrer  systemet, at vi får koordineret med de andre afdelinger og  lokalpsykiatrien", fortæller sygeplejerske Anja Jensen, der har vagten  på akutmodtagelsen sammen med tre andre kolleger.  I knap et års tid har det såkaldte system Cetrea Patient Ward kørt som  pilotprojekt på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg.  Sikrer opfølgning til fx lokalpsykiatri  På storskærmen, der hænger i modtagerrummet, kan man se, hvor  mange patienter der er indlagt på akutmodtagelsens stuer og hvilke  patienter, der er på vej ind. Under hver patient står en kort  beskrivelse. Medarbejderne kan hurtigt få et visuelt overblik over, hvor  der fx er overbelægning, og hvor patienterne evt. kan flyttes hen. De  kan også se, hvor patienterne normalt hører til.

"Vi kan se, at det har gjort hverdagen mindre hektisk. Det  skyldes primært det bedre overblik. Vi kan følge patientens  status gennem akutmodtagelsen og videre til sengeafsnittet,  og oplysningerne på patienten følger med", siger sygeplejerske  Gitte Vestergaard Clausen, der er souschef i PAM (psykiatrisk  akut modtagelse). "Derudover får vi også overblik over den enkelte patients  aktiviteter og overblik til bedre at planlægge dagens opgaver  på sengeafsnittene – ikke mindst i forhold til lægefaglige  opgaver. Det sikrer, at opgaverne bliver udført og i rette tid.  Over tid vil det kunne mindske utilsigtede hændelser.  På sengeafsnittene har patienter og pårørende desuden adgang til  deres egen skærm, hvor de kan se navn og billede på deres  kontaktperson, og sidst men ikke mindst kan personalet følges over  storskærmen, når de er på afsnittet, hvilket har stor betydning for  sikkerheden", fortæller Gitte Vestergaard Clausen.