”CareWare handler stadig om hjælpemidler og teknologier, men i år er fokus også på samarbejdet mellem regioner og kommuner og på overgangene mellem de forskellige tilbud og sektorer,” sagde velfærdsteknologichef i Aarhus Kommune Ivan Kjær Lauridsen. Han fremhævede, at et antal deltagere fik mulighed for at tage på en eksklusiv rejse, bogstaveligt talt.

En rejse, der førte dem omkring såvel sygehus som forskellige specialenheder inden for både region og kommune. 

”Vi ved, at hvis man får en blodprop i hjernen, er Region Midt det bedste sted i landet at være. Den rejse, vi tilbød deltagerne, var en spændende måde at synliggøre de mange kontaktflader, overgange, udfordringer og ikke mindst løsninger, der er i samarbejdet mellem region og kommune,” sagde koncerndirektør i Region Midt Ole Thomsen, der glædede sig over samspillet med Aarhus Kommune omkring CareWare 2014. . 

Med som guider på rejsen var fagpersonale, der arbejdede i sundhedssystemet.

Fokus var på den teknologi, der bruges i de enkelte faser af det akutte apopleksiforløb:

  • i ambulancen (præhospitalsindsats)
  • i den højt specialiserede behandling på Aarhus Universitetshospital
  • i den specialiserede genoptræning på Hammel Neurocenter
  • på Vikærgården
  • teknologi, som kan hjælpe borgeren i eget hjem.
  • samt sight seeing i bus omkring byggepladsen for det nye Aarhus Universitetshospital

Denne gennemspilning af et akut apopleksiforløb kastede lys over områder, hvor teknologi kan forbedre forløbet – og deltagerne blev inviteret til at deltage i en dialog om, på hvilke områder nye teknologiske løsninger vil kunne forbedre behandlingen og støtten til borgere, der rammes af apopleksi.

Det blev således en praktisk illustration af et patientforløb, en præsentation af teknologi og en læringsrejse, der pegede på udviklingsmuligheder til gavn for borgeren.

I forløbet blev Klinisk Logistik af Cetrea præsenteret.