Formål

Redskabet gør det muligt for en enkelt plejepersonale, terapeut eller anden at kunne støtte selv tungt belastede borger i træningen af rejse-sætte-sig funktionen. Selvtræning er også muligt, forudsat at borgeren får lidt hjælp til at komme ind/ud af træningsredskabet.

Målgruppe

Borger på plejecentre, sygehus eller i eget hjem som har nedsat styrke i benene med potentialet til at kunne genvinde funktionen.

Betydning for borger

At genvinde rejse-sætte-sig funktionen kan have en stor betydning for borgerens selvhjulpenhed. Såvel i forflytninger som almindelige hverdagsaktiviteter. Borgere, der ellers kræver hjælp af 2 personer til at komme op at stå, får øget muligheden for at træne.

Betydning for medarbejdere

Undgå dårlig arbejdsstilling og mindske risiko for at få et arbejdsskade, fx i forbindelse med træningen af rejse-sætte-sig eller forflytninger. Mindre arbejdsbyrde, eftersom borgerne bliver mere selvhjulpen.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

  • Færre udgifter til anvendelse af ble i forbindelse med funktionel inkontinens. 
  • Færre udgifter ift. personaletid hos borger som er mere mobile. 
  • Færre virkninger af nedsat funktion - giver færre genindlæggelser.