Formål

Produktet har til formål at hjælpe borgeren ned på toilettet og efter endt toiletbesøg op igen. Løfterens betjening sidder i armstøtten, så man selv kan styre farten. Toiletsæde løfteren fås som standard med armstøtte og med katapult/tilt funktion, så borgeren bliver hjulpet helt af. Kan også kombineres med et Aspen Bidet sæde med skyl og tørring.

Målgruppe

Alle der har nedsat funktion eller kræfter i ben og ryg og derfor har svært ved at komme på og af toilettet.

Betydning for borger

Vil kunne klare toiletbesøg helt uden hjælp, forudsat at borgeren selv kan gå ud til toilettet.

Betydning for medarbejdere

Aflaster medarbejderen ved toilethjælp. Hvor der før skulle måske 2 personer til at hjælpe ned på og op fra toilettet vil 1 person i samarbejde med løfteren og borgeren, kunne klare opgaven. I nogle tilfælde kan borgeren klare sig uden hjælp på dette område, især hvis løfteren kombineres med et Aspen Bidets sæde Jasmin.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

God effekt, der dog afhænger af hvor selvhjulpet den enkelte borger kan blive.