Formål

At øge brugerens muskelstyrke. Samtidig visualisere og dokumentere progressionen for både borger og terapeut vha. den medfølgende software.

Målgruppe

Fra yngre til ældre borgere, på alle funktionsniveauer, med nedsat muskelstyrke.

Betydning for borger

Den øgede muskelstyrke styrker selvhjulpethed og mindsker faldrisikoen.

Betydning for medarbejdere

Borgeren bliver mindre afhængig af hjælp fra personalet.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region