Formål

Kan indgå som motiverende trænings- og testapparat i al form for træning, fx reaktion, balance, kognitiv, genoptræning efter div. fysiologiske skader.

Målgruppe

Ældre borgere, borgere med fysiske og kognitive funktionsnedsættelser.

Betydning for borger

Optimering af de motoriske og reaktionsmæssige færdigheder og dermed styrke det selvstændige funktionsniveau.

Betydning for medarbejdere

Borgernes funktionsniveau bedres . Muligheder for selvtræning.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Borgerne kan i højere grad selvtræne og i kraft af at det motoriske funktionsniveau bedres, minimeres behovet for offentlig støtte.