Fælles for dem alle var, at der var kommet konkrete og nytænkende ideer ud af det

De udvalgte projekter/koncepter/ideer var

  • Smertevurdering af intuberede
  • AidEye
  • RoboTrainer Light
  • Be My Eyes
  • Chromalex
  • SimTesco
  • Katjo
  • TravelMed

Se beskrivelser af de enkelt under Innovationsworkshoppen på CareWare 2013