Vindere og dommere CareWare-Next 2018. Fra venstre: Kirsten Rud Bentholm (dommer), Simon Skafdrup (dommer), Mads Esmann (The Stitcher), Ivan Kjær Lauridsen (dommer), Christine Daugaard (The Stitcher), Kim Kjølhede (dommer), Lizanne Svane (TubusOne), Bo Sejer Frandsen (dommer), Anders Lyck Fogh-Schultz (dommer), Michael Pedersen (RUN), Henrik Toftgaard (RUN), Jacob Krøyer (dommer), Sussi BiancoVindere og dommere CareWare-Next 2018. Fra venstre: Kirsten Rud Bentholm (dommer), Simon Skafdrup (dommer), Mads Esmann (The Stitcher), Ivan Kjær Lauridsen (dommer), Christine Daugaard (The Stitcher), Kim Kjølhede (dommer), Lizanne Svane (TubusOne), Bo Sejer Frandsen (dommer), Anders Lyck Fogh-Schultz (dommer), Michael Pedersen (RUN), Henrik Toftgaard (RUN), Jacob Høy Bertelsen (dommer), Sussi Bianco (Co-founder CareWare-Next).

  • CareWare-Next 2018 Iværksætterprisen går til TubusOne, som er et hjælpemiddel til mennesker med nedsat eller ingen bevægelsesfunktion i arme og hænder. TubusOne gør borgerne i stand til selv at betjene smartphones og tablets. Løsningen er et avanceret pusterør med touch-funktion. TubusOne er udviklet i forbindelse med studier på Aalborg Universitet, og en tidligere studerende har stiftet virksomheden, som har firmaadresse i København Ø.
  • CareWare-Next 2018 Idéprisen går til The Stitcher, som er en håndholdt og mekanisk symaskine, der kan effektivisere den nuværende måde at lukke sår på. The Stitcher er til brug for sundhedspersonale og på det veterinære område. Den gør det muligt at sy de fleste sår sammen 10 gange hurtigere end med den metode, der i dag bruges på sygehuse og dyreklinikker. Desuden kan sundhedspersonale sy sår, selv om der ikke er en læge til stede. The Stitcher er udviklet af to medicinstuderende fra Aarhus Universitet i samspil med ingeniørstuderende fra Aarhus Universitet.
  • Dommerne uddelte også en CareWare-Next 2018 Særpris; den går til RUN, et socialpædagogisk værktøj, der kan bane vej for bedre trivsel og udvikling hos anbragte børn og unge. Løsningen er til brug for barnet/den unge selv og til sagsbehandlere og pædagoger omkring det anbragte barn. RUN er udviklet i et samarbejde mellem et konsulentteam inden for socialpædagogik, et opholdssted og et softwarefirma. RUN kommer fra Dronninglund.

Opfylder behov i kommunerne

Der er generel enighed i dommerpanelet om, at niveauet har taget et hop opad i år, og variationen i velfærdsteknologier var desuden stor. Det er bydende nødvendigt med nye løsninger, så kommunerne og regionerne kan leve op til de forpligtelser, de har over for borgerne, mener Ivan Kjær Lauridsen, chef for velfærdsteknologi i Aarhus Kommune.

Løsningen effektiviserer opgaveområdet dramatisk
  • The Stitcher er en løsning, der gør noget, vi kender i forvejen, men bare automatisk. Løsningen effektiviserer opgaveområdet dramatisk og mindsker risikoen for stikskader for de sundhedsfaglige medarbejdere, der forestår sårlukning. Samtidig reducerer produktet risikoen for bakterier. Dommerpanelet spår, at The Stitcher kan revolutionere sundhedsområdet inden for sit felt. 

Idémagerne bag The Stitcher udtaler:

Det utroligt at vinde – også på grund af det mentorship vi får med så erfarne kræfter som Klaus Veng fra Emento og Simon Skafdrup fra 3PART. Det kommer til at få os til at stå meget stærkere.
Vi tage imod anerkendelsen med kyshånd og er især glade for at dommerpanelet ser potentialerne i at The Stitcher kan lanceres globalt og dermed kan komme til at hjælpe mange mennesker.
  • TubusOne er designmæssigt utrolig flot og velfungerende. Den vil gøre en stor forskel og levere øget livskvalitet og selvhjulpenhed for sin målgruppe, siger Ivan Kjær Lauridsen.

Lizanne Svane fra Tubus Technology:

Jeg er begejstret for, at TubusOne med CareWare-Next Iværksætterprisen har fået endnu et skub ud i verden, hvor vi kan gøre en stor forskel for vores brugere ved at øge deres selvhjulpenhed og livskvalitet. At vinde et mentorteam i et år gør en stor forskel i forhold til virksomheden TubusOne, og jeg ser meget frem til den personlige sparring, som jeg også kan hente hos det stærke mentorteam.

Dommerpanelet, som bl.a. består af garvede iværksættere og erhvervsfolk, valgte at præmiere RUN, som mange af landets kommuner kan få gavn af, vurderer Anders Lyck Fogh-Schultz, netværksleder i CareNet (Nationalt netværk for velfærdsteknologi) og seniorkonsulent i Danish Care (Branchen for hjælpemidler og velfærdsteknologi).

RUN gør det muligt hele tiden at følge et anbringelsesforløb og i sidste ende måske korte det ned i tid.
  • RUN kan give anbragte børn en bedre hverdag, fordi erfaringer kan deles med pædagoger og sagsbehandlere i barnets og den unges nære omgivelser. RUN gør det muligt hele tiden at følge et anbringelsesforløb, hurtigt sætte ind med justeringer, hvis der er behov for det, og i sidste ende måske forkorte anbringelsesforløbet. Det bliver spændende at følge virksomheden, siger Anders Lyck Fogh-Schultz.

Henrik Toftgaard fra RUN siger: 

Vi er meget stolet over at få tildelt CareWare-Next dommernes særpris. Det giver os troen på, at flere end Lifexite mener, at tiden nu er inde til, at vi med teknologisk samskabelse kan gøre en betydelig forskel for rigtig mange udsatte børn og familier. Vi glæder os til at fortsætte indsatsen for at udbrede RUN, nu med en flot anerkendelse i ryggen.

To præmier

  1. Et års mentorforløb med to af konkurrencens dommere. Dommerpanelet rummer en palet af kompetencer; her er erhvervsfolk, folk fra den offentlige sundhedssektor og folk for ventureverdenen. Alle har indgående kendskab til sundheds- og velfærdssektoren.
  2. Kontorpladser i INCUBA StartupLab i tre måneder. Der bor knap 200 virksomheder i INCUBA’s tre huse i Aarhus på hhv. Navitas, Katrinebjerg og i Skejby. De tre locations fungerer i tæt netværk med hinanden, Aarhus Universitet og en bred vifte af netværks-, kapital- og rådgivningsaktører.

Aarhus Kommune håber på sigt at kunne indgå i udviklings- og testsamarbejde med vinderne.

Læs omtaler af vinderne i andre medier -se eksterne links.