Mange af os har oplevet at få dybe sår, der bløder, og at skaden kræver et besøg på skadestuen. Når sår på huden skal sys sammen, kan det være forbundet med en lang række udfordringer. For lægen er det tidsforbruget og risikoen for at stikke sig selv. I et større perspektiv er der mange steder og situationer, hvor problemet er, at der ikke er nogen læge i nærheden.

The Stitcher er en håndholdt mekanisk symaskine, som hurtigt og præcist syr sår på huden sammen. Den vil forsimple og effektivisere den nuværende metode og gøre det muligt for flere faggrupper at udføre syninger.
Man vil på en intuitiv måde kunne sy sår sammen op til 10 gange hurtigere end ved konventionelle suturerings-metoder. Behandleren vil undgå brug af utallige remedier i form af nål, tråd, nåleholdere, pincet, saks mv., da alt er samlet i en mekanisme.
The Stitcher er intuitiv og kræver ingen medicinsk uddannelse at bruge, hvorfor den vil kunne benyttes af andet sundhedspersonale end læger, typisk efter at lægen har vurderet såret.

DOMMERNES BEGRUNDELSE

Nomineringen begrundes med, at idéen rummer et meget stort potentiale for at at flytte en opgave, som traditionelt kræver høj sundhedsfaglig ekspertise, til brugere med kortere sundhedsfaglige uddannelser og måske endda lægmand i nogle tilfælde. Derudover vurderes det, at idéen rummer et stort markedspotentiale, som i dette tilfælde ikke kun er sundhedsvæsenet, men også kunne være forsvaret, foreninger og private.
Teamet bag idéen har sat sig grundigt ind i området og de særlige forhold, der er omkring udvikling af medicinsk udstyr, og har derfor et realistisk billede af, hvad der kræves at gøre idéen til et reelt produkt.