For mennesker der stammer kan selv almindelige samtaler være en udfordring, som kan kræve både god planlægning og meget energi. I jobsituationer kan det være specielt frustrerende, at der ikke er tiden - eller måske tålmodigheden - at have samtaler af den kvalitet eller dybde, begge parter ønsker.

StutterTech vil udvikle en applikation, som via kunstig intelligens hjælper stammere til en mere flydende samt kontrolleret talen. Løsningen vil anvende en metode, der skaber et kunstigt ekko (forsinkelse og forvrængning af stemmen). Det er videnskabeligt dokumenteret, at dette kan reducerer stammen. Det nye er, at applikationen gennem den kunstige intelligens tilpasser sig den enkelte brugers stamme-mønster, da stammen varierer fra person til person, samt i hvilken kontekst personen befinder sig i. Den kunstige intelligens vælger selv den bedste indstilling ud fra stammerens profil. Hermed er brugeren fri for at få sit produkt indstillet af en specialist. Man udskifter kort sagt specialisten med kunstig intelligens.

DOMMERNES BEGRUNDELSE

StutterTech er et godt eksempel på innovativ, teknologibaseret idéskabese fra et team, der kender målgruppens behov og situation. Teknologien kan potentielt hjælpe en stor andel af stammere (op til 70%). Ideen vil kunne blive en prismæssig attraktiv software løsning som et alternativ til dyre hardware løsninger. Samtidig vil StutterTech drage den oplagte nytte af det store og endnu uopdyrket potentiale i kunstig intelligens AI. Dommerpanelet vurdere samlet, at løsningen har stort potentiale, hvilket en grundig og veldokumenteret business case ville kunne belyse.