Anbragte børn og unge er særligt sårbare og har brug for professionelle med stor viden og stort hjerte. De professionelle skal ikke mindst kunne handle på barnets udfordringer og samtidig at se og styrke deres ressourcer.

Da hvert barn er unikt, er det svært at udvikle systemer, der passer på alle børn. Derfor er der brug for nogle værktøjer, som involverer barnet selv og som er så tilpas fleksible, at de altid kan tilpasses.

RUN imødekommer behovet for løbende at skabe et hurtigt og intuitivt overblik over et anbragt barns eller en ungs trivsel, og for nemt at kunne følge og dokumentere deres udvikling.
Der leveres et fagligt velfunderet og visuelt nuanceret overbliks-værktøj, der kan hjælpe den unges selvforståelse og give indsigt til omsorgspersonernes dialog med den unge.

RUN bygger på en metode der er udviklet gennem flere år. Løsningen er en digital videreudvikling af samarbejdet med relevante praktikere og slutbrugere, og som er testet af med succes.

DOMMERNES BEGRUNDELSE

Løsningen giver en markant mere synlig monitorering af trivsel og udvikling hos anbragte børn og unge, end de traditionelle værktøjer. RUN har muligheden for at øge anbragte børn og unges trivsel, samtidig med at der kan opnås store besparelser på en rettidig og mere målrettet individuel indsats og dokumentation for resultaterne. Der er behov for digitalisering af hele det udgiftstunge anbringelsesområde, og der er gode muligheder for udbredelse på både danske og udenlandske markeder.