Hvis man er i fare for at lide af stress, kan dårlige vaner og rutiner holde én fast i en ond cirkel, som det kan være svært at bryde. For at kunne ændre sin adfærd er det vigtigt, at man er bevidst om, hvad der giver én energi og overskud, og hvad der gør det modsatte.

MAHOUT synliggør de gode vaner, og hjælper med at bryde med de dårlige. Brugeren i MAHOUT app'en kan nemt registrere sine daglige rytmer ved at tilkoble fx kalender og et SMART-watch, som opsamler informationer fra kroppen. App’en gør det synligt, om aktiviteten har en positiv eller negativ indflydelse. MAHOUT oplyser brugerne og anvender nudging til at indføre nye rutiner, der kan hjælpe med at mindske de negative aktiviteter, og gøre de gode til en vane.

DOMMERNES BEGRUNDELSE

MAHOUT adresserer et samfundsproblem: det store antal mennesker, der lider af stress eller søvnproblemer. Gennem kontinuerlige målinger af blandt andet hjerterytme/puls kan stressede perioder identificeres. Gennem registreringer af hændelser kan MAHOUT medvirke til at ændre adfærd hos brugeren for at minimere stress og forbedre søvn.
Såfremt antal stresstilfælde kan nedbringes er der stor samfundsgevinst at hente.