Nomineringen giver deltagerne adgang til et intensivt acceleratorprogram op til finalen. Her styrker konkurrencedeltagerne deres forretningsplan og præsentation. Deltagerne konfronteres med eventuelle svagheder i deres produkt/service, og de lærer hvilke specielle krav, der er til dem som henholdsvis samarbejdspartner og leverandør til det offentlige.

CareWare-Next Finaleevent afholdes på DOKK1 i Aarhus torsdag den 29. november 2018. Investorer, sundhedsprofessionelle og nysgerrige kan tilmelde sig. Læs mere om Finaleeventet.

Tæt på borgerne

Ivan Kjær Lauridsen, velfærdsteknologichef i Aarhus Kommune og medlem af dommerpanelet, er imponeret over niveauet i konkurrencen og ser det som en styrke, at der udvikles ideer og velfærdsteknologier, som borgerne vurderer er relevante.

Vi skal fokusere på forebyggelse og rehabilitering i fremtiden, og vi skal bruge nogle teknologier, som skaber værdi for borgerne. Det gør vi ved fortsat at styrke den tætte kontakt, der er mellem borgere, terapeuter, kommuner, hospitaler og udviklere af velfærdsteknologier. De nominerede teknologier i CareWare-Next tager hensyn til borgernes behov, og det prioriterer vi højt i konkurrencen

Om CareWare-Next konkurrencens resultater

Den har været afholdt årligt siden 2013. Ud af de i alt 46 finalister har 18 virksomheder rejst investeringer på samlet godt 80 mio. kr.