Mange ældre savner gode samtaler og venskaber. De nye teknologier som smartphones og computere kan for dem virke som uoverskuelige forhindringer for kontakt. Samtidig har venner og familier måske ikke tid når den ældre har lyst til en snak. Ifølge sundhedsstyrelsen kan ensomhed og mistrivsel have stærk indflydelse på vores generelle sundhedstilstand. Mental sundhed er en vigtig faktor til et godt velbefindende og høj livskvalitet, men ældre oplever ikke at det er prioriteret i deres hverdag og i de tilbud de får adgang til.

Soli prioriterer i sit design af den smukke æggeformede løsning at gøre kommunikation til en god oplevelse. Teknologien i Soli er simpel og intuitiv og samtidig er målet at oplevelsen af at holde ”ægget” i hånden skal kunne sammenlignes med fysisk nærhed.

Soli giver ældre og pårørende mulighed for at kommunikere med hinanden uafhængig af tid via en interaktiv telefonsvarer. Ved hjælp af to nytænkende samtale-enheder kan ældre og pårørende enkelt sende og modtage beskeder. Det ene æg bruges ved indtaling af beskeder og det andet til aflytning.

Testpersoner fortæller at de næsten kan fornemme, at de har den de snakker med i hånden 

Dommernes begrundelse

Potentialet for Soli ligger i at deres oplevelsesfokuserede løsninger og enkle brugerflader kan være nøglen til at opnå at målgruppen rent faktisk anvender teknologi. Det taktile aspekt er unikt, og denne type løsning vil kunne bane vejen for en ny måde at tænke løsninger. Der er lavet konceptudvikling med et fokus på slutbrugeren og at gentænke it-baseret kommunikation. I indledende undersøgelser har teamet sandsynliggjort, at der kan være en påvirkning af ældres livskvalitet. I en travl moderne hverdag ønsker Soli at tilbyde familier at styrke og bevare relationerne. Der er i ældreplejen et stort fokus på at forebygge ensomhed.