Vi lever længere. Med tiden bliver balancen ofte ringere og vi bliver utrygge. Bekymringen for fald rammer ikke blot ældre, men i særdeleshed også pårørende og ansatte i plejen.I Danmark stiger antallet af ældre og det samme gør antallet af fald og faldskader. Det og andre udfordringer har skabt en ny generation af plejeløsninger, der sigter mod at yde god pleje med mindst mulig ressourcer. Mange plejehjem/plejecentre har et stort udvalg af enheder, som ofte kun virker indendørs, er dyre og lægger en ekstra byrde på plejehjælperne, der skal bruge tid på at tilse hvert enkelt enhed.

Sarita Pearl er en intelligent broche. Den forener en faldalarm med andre nuværende plejefunktioner i en elegant enhed med mange funktioner. Førende teknologier såsom machine learning udnyttes til en automatisk og problemfri løsning.

Funktionerne inkluderer:
• Automatisk faldalarm
• GPS og Geo-fence (Tryghedszone)
• To-vejs samtalefunktion
• Komplet dækning
• Brochen kan designes så den er unikt tilpasset hver enkelt bruger
• Lighthouse, en oversigtsplatform der er nem at bruge

Dommernes begrundelse:
Sarita Pearl nomineres for deres fokus på compliance, der har ført til en ny type løsning. De adresserer et voksende behov, med teknologier der integrerer flere forskellige løsninger, for eksempel en faldalarm, i et enkelt device. Da løsningen skal konkurrere på et etableret marked med mange spillere kan Sarita Pearl med fordel fortsætte deres udvikling for at differentiere sig. Et stærkt team har gennemført en imponerende produktrejse fra Startup Weekend-Health til et nu færdigt koncept.